ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงโชว์ระดับนานาชาติรายการ Yeosu

Marching Festival 2019 ณ เมืองยอซู ประเทศเกาหลีใต้

 

 

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงโชว์ระดับนานาชาติรายการ Yeosu Marching Festival 2019 ณ เมืองยอซู ประเทศเกาหลีใต้