รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World

Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

ประเภท Winds Scholastic Open  

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Winds Scholastic Open