รางวัลเหรียญทองเกียรติยศการประกวดรายการ Shanghai

Spring Music Festival 2018 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

 

 

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศการประกวดรายการ Shanghai Spring Music Festival 2018 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน