รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World

Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

ประเภท Percussion Scholastic open

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Percussion Scholastic open