ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2523
ในสมัยท่านผู้อำนวยการอัมพา แสนทวีสุข ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก
-  คณะครูอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
-  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
                                                                          Read more »

 
Latest News
Posted on 17 ม.ค. 2563
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงโชว์ระดับนานาชาติรายการ Yeosu Marching Festival 2019 ณ เมืองยอซู ประเทศเกาหลีใต้ 

 
Posted on 17 ม.ค. 2563
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ 2018 World Guard/Indoor Taiwan ณ เมือง ไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ประเภท Winds Scholastic Open  

 
Posted on 17 ม.ค. 2563
รางวัลเหรียญทองเกียรติยศการประกวดรายการ Shanghai Spring Music Festival 2018 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 
Posted on 17 ม.ค. 2563
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Street Parade
 
Posted on 17 ม.ค. 2563
รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Drumline Battle

 
Posted on 17 ม.ค. 2563
รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66


 

บทความ

imageดนตรีประเภทบรรเลง
imageความแตกต่างของดนตรีประเภทต่าง ๆ

 

 

image ดนตรีคลาสสิค
imageChamber music

 

 

imageฝึก Ear Training
imageเสียง คืออะไร ?

 

 

image เทคนิคต่าง ๆ ของเครื่องสาย
imageดนตรีประเภทขับร้อง

 

 

image คีตกวีในยุคต่างๆ
imageOpera

 

 

Successful Stories

SKN Band History

วงโยธวาทิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีทั้งรูปแบบ
Marching (การเดินแถว) และ Concert (การนั่งบรรเลง)
โดยออกงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ซึ่งเป็นการแสดงเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและการบริการชุมชน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนตลอดมา

Read more »

 

 

SKN on facebook